Obsługa kadr i płac

Zapewniamy kompletną obsługę w zakresie kadr i płac. Sporządzamy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące spraw kadrowo-płacowych.

Oferujemy pełne wsparcie podczas zatrudniania i zwalniania pracowników, a także podczas nawiązywania i rozwiązywania współpracy na podstawie umów cywilno-prawnych. Sporządzamy listy płac, prowadzimy kartoteki wynagrodzeń i akta osobowe pracowników, a także regulaminy pracy i wynagrodzeń oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przygotowujemy i przekazujemy niezbędną dokumentację do ZUS oraz PFRON w formie elektronicznej i tradycyjnej. Ponadto sporządzamy wszelkiego rodzaju dokumentację pomocniczą w zakresie kadr i płac.