Obsługa podmiotów zagranicznych

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych. Oferujemy wsparcie w procesie rejestracji działalności na terytorium Polski. 

Od wielu lat współpracujemy z podmiotami zagranicznymi, zarówno tymi z kapitałem zagranicznym jak i tymi zarejestrowanymi na terytorium Polski jedynie dla potrzeb podatku VAT. Na życzenie klienta przygotowujemy indywidualne raporty miesięczne i kwartalne. W trakcie sporządzania indywidualnych raportów integrujemy się z oprogramowaniem klienta, co znacznie ułatwia import danych bezpośrednio do programów komputerowych klienta. Ponadto możemy zdalnie pracować na oprogramowaniu dostarczonym lub udostępnionym przez klienta. Sporządzamy raporty i sprawozdania finansowe w dowolnej wersji językowej.