Prowadzenie spraw podatkowo-księgowych

Prowadzimy sprawy księgowe dla podmiotów zarówno krajowych jak i zagranicznych we wszystkich rodzajach ewidencji, w szczególności Księgi Handlowe, Podatkową księgę Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany oraz Kartę Podatkową. Na bieżąco przekazujemy klientom wszystkie istotne informacje.

Ogólna obsługa podatkowo-księgowa podmiotów krajowych i zagranicznych obejmuje:

Ponadto w ramach poszczególnych rodzajów ewidencji oferujemy:

Na życzenie klienta opracowujemy Zakładowy Plan Kont oraz Politykę Rachunkowości.