Współpraca z klientami

Posiadamy długoletnie doświadczenie w obsłudze różnego rodzaju podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych. Sporządzamy indywidualne zestawienia i raporty wspomagające proces prowadzenia działalności gospodarczej.

Współpraca z klientami obejmuje:

  • Przekazanie dokumentów księgowych

W zależności od potrzeb klientów odbiór dokumentów księgowych następuje w Biurze Podatkowym, w siedzibie klienta lub za pośrednictwem poczty lub kuriera.

  • Kontakt i reprezentacja przed podmiotami zewnętrznymi

W imieniu klienta kontaktujemy się z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, Banki, Urząd Pracy i PFRON. Na mocy udzielonych pełnomocnictw reprezentujemy klientów przed organami zewnętrznymi takimi jak Urząd Skarbowy i ZUS.

  • Raporty pomocnicze

Na życzenie klienta przygotowujemy wszelkiego rodzaju zestawienia, ewidencje i raporty pomocnicze.  Częstotliwość powyższych raportów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb klienta. Raporty dotyczą w szczególności: struktury należności i zobowiązań, bieżących wyników firmy, a także innych obszarów prowadzonej działalności w zależności o zapotrzebowania klienta. Ponadto sporządzamy różnego rodzaju analizy wspierające podejmowanie decyzji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Pośrednictwo w kontaktach z Kancelariami Radców Prawnych i Specjalistami do spraw BHP

Od wielu lat współpracujemy z kilkoma Radcami Prawnymi oraz Specjalistami do spraw BHP. Pośredniczymy podczas organizacji spotkań z naszymi doradcami, a powyższe spotkania mogą odbywać się także w siedzibie Biura w zależności od życzenia klienta.

  • Pulpit Menadżera

Nasi klienci mają możliwość skorzystania ze specjalnie dla nich utworzonego Pulpitu Menadżera, za pośrednictwem którego mogą na bieżąco mieć wgląd w zapisy księgowe dotyczące prowadzonej przez nich działalności. Wgląd w zapisy księgowe jest chroniony hasłem przypisanym indywidualnie do danego klienta, co sprawia iż korzystanie z Pulpitu jest w pełni bezpieczne.

 

  • Obsługa dodatkowa

W imieniu klienta sporządzamy i przekazujemy przelewy do banków.